Dự án Tam Phát Farm

Dự án Tam Phát Farm dựa trên các đặc điểm và lợi thế đang có, sẽ được nghiên cứu và xây dựng theo mô hình tổ hợp kinh tế - trang trại, kết hợp ứng dụng nền tảng công nghệ.…