Bàn họp

Hiển thị tất cả 10 kết quả

BA – Bàn gỗ gõ pachy vân sóng
Giá: 160.000.000  156.000.000 
BA – Bàn gỗ ngọc am quý hiếm
Giá: 70.000.000  60.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ gõ pachy
Giá: 200.000.000  180.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ gõ pachy vân sóng
Giá: 250.000.000  230.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ Hương nam phi
Giá: 180.000.000  150.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ Hương nam phi
Giá: 180.000.000  150.000.000 
GC – Gốc cây huyết long hàng khủng hiếm có
Giá: 1.800.000.000  1.600.000.000 
TG – Tượng gỗ ngọc kỳ lân gỗ nu hương nu xá xị
Giá: 1.800.000.000  1.600.000.000