Sản phẩm Nội thất phòng khách

Nội thất phòng khách

Hiển thị tất cả 27 kết quả

BA – Bàn gỗ ngọc am quý hiếm
Giá: 70.000.000  60.000.000 
BT – Bàn gỗ nu hương
Giá: 88.000.000  84.000.000 
BT – Bàn gỗ nu ngọc nghiến
Giá: 88.000.000  84.000.000 
BT – Bàn trà gỗ hương Lào
Giá: 50.000.000  40.000.000 
BT – Bàn trà gỗ nu gõ
Giá: 58.000.000  54.000.000 
BT – Bàn trà gỗ nu gõ
Giá: 38.000.000  34.000.000 
BT – Bàn trà gỗ nu hương việt
Giá: 28.000.000  24.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ gõ pachy – GG02
Giá: 180.000.000  150.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ gõ pachy vân sóng
Giá: 250.000.000  230.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ Hương nam phi
Giá: 180.000.000  150.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ Hương nam phi
Giá: 180.000.000  150.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ hương việt
Giá: 150.000.000  130.000.000 
GC – Gốc cây huyết long hàng khủng hiếm có
Giá: 1.800.000.000  1.600.000.000 
LB – Cặp lộc bình gỗ cẩm đỏ
Giá: 60.000.000  56.000.000 
LB – Cặp lộc bình gỗ cẩm vàng
Giá: 60.000.000  56.000.000 
SF – Bộ bàn ghế nguyên khối gỗ cẩm lai
Giá: 80.000.000  70.000.000 
TG – Tượng gỗ ngọc kỳ lân gỗ nu hương nu xá xị
Giá: 1.800.000.000  1.600.000.000 
TG – Tượng gỗ nu nghiến Đạt Ma Sư Tổ
Giá: 300.000.000  280.000.000