Phản gỗ Cẩm

Hiển thị tất cả 10 kết quả

BA – Bàn gỗ cẩm đỏ vân sóng mây rối
Giá: 130.000.000  120.000.000 
BA – Bàn gỗ cẩm đỏ vân sóng rối tít
Giá: 50.000.000  45.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ cẩm lai vân chun
Giá: 580.000.000  550.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ cẩm lai vân chun đẳng cấp
Giá: 480.000.000  450.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ cẩm lai vân rối chun tít
Giá: 880.000.000  850.000.000 
CP – Chiếu phản gỗ cẩm lai vân rối hiếm có
Giá: 880.000.000  850.000.000